Menighedsrådsmøder 2020

finder sted i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st. kl. 18.00

(vedtaget på møde i Menighedsrådet 5. november 2019)

Tirsdag den 28. januar

Onsdag den 26. februar

Tirsdag den 24. marts - (Årsregnskab 2019 godkendes – frist 1. april)

Onsdag den 22. april 

Tirsdag den 26. maj - (Budgetbidrag 2021 behandles – frist 15. juni)

(9. juni kl. 19.00 – Offentligt orienteringsmøde om valg og sognemøde)

Tirsdag den 9. juni

Onsdag den 19. august

(15. september – Valgforsamling)

Tirsdag den 29. september - (Protokollat regnskab godkendes – frist 15. oktober)

Tirsdag den 3. november - (Endeligt Budget 2021 forelægges – frist 15. november)

Onsdag den 11. november - (Behandling af PU´s bemærkninger til årsregnskabet!)

Tirsdag den 24. november kl. 17.00 Konstituering af det ny Menighedsråd –

Efterfølgende spisearrangement for gamle og nye rådsmedlemmer.