Bibelvandring 2020-2021 - BIBELEN 2020

Folder kan hentes her

Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden.

Rejsen gør vi både i fællesskab og med os selv. Bibelen læser vi hver for sig hjemme og når vi mødes, hører vi teksterne sammen og taler om dem. I disse samtaler deler vi vore læsefrugter.

20. marts 2020 udkom Bibelselskabets nye oversættelse af Det gamle og det Nye Testamente.

Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs. Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

I et samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør står vi 5 præster fra Folkekirken for en gennemlæsning af den nye bibeloversættelse sammen med interesserede.

Karin Christiansen, sognepræst ved Sthens Kirke

Dorthe Dideriksen, sognepræst ved Jørlunde kirke

Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst ved Sct. Mariæ kirke

Else Korsholm, sognepræst ved Esbønderup og Villingerød kirker

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke.

MAN ANSKAFFER SELV BIBELEN 2020 - undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst teksterne, der gennemgås.

Tilmelding:

Helsingør Aftenskole, tlf. 4921 2525 eller på mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk

Prisen 1100 kr. for hele forløbet. Betalingen kan opdeles i rater: 550 kr. for hele 2020, og 550 kr. for 2021. Man kan også vælge af betale 150 kr. for foråret 2020, og derpå ved fortsættelse kr. 400 for resten af året.

 

Mødested og tid :

Laxmandssalen, Vor Frue Kloster i Helsingør. Kl. 14.30 – 16.00.

Man anskaffer selv BIBELEN 2020.

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som gennemgås.

Læseplanen for bibelvandringen ses nedenfor.

Vi læser ikke bibelen fortløbende, men læser både gammel- og nytestamentlige tekster til hver gang. Formen er valgt, fordi den gør læsningen mere varieret og giver fornemmelse for de mange forskellige litterære genre, som bibelen består af. Og fordi man herved nemmere får øje på, at de bibelske skrifter refererer fra og henviser til hinanden på kryds og tværs.

Vi præster skiftes til at lede de enkelte mødegange. Og vi vælger de tekstafsnit, som vi læser op fra de tekster, som er til mødet. Derefter lægger vi nogle linjer ud eller trækker nogle ting frem fra teksterne. Og så er der fælles samtale.

Formen: Oplæsning (30 min.), fremlæggelse (15 min.) og samtale (45 min.).

Vi har alle læst teksterne, når vi mødtes; men alt bliver ikke gennemgået eller forklaret. Og vi deler det i samtalen, som har gjort indtryk på os hver især.

Læseplan i 2020:

1) Søndag 14. juni 2020 – ved Kirsten Winther

1. Mosebog, Salmernes bog 1 – 29, Markusevangeliet

 

2) Søndag 9. august – ved Else Korsholm

2. Mosebog, Salmernes bog 30 – 59, 1. Korintherbrev

 

3) Søndag 30. august – Kirsten Winther

3. Mosebog, Salmernes bog 60 – 89, Romerbrevet, Hoseas bog

 

4) Søndag 20. september – Dorte Dideriksen

4. Mosebog, Salmernes bog 90 – 119, Johannesevangeliet

 

5) Søndag 11. oktober – Karin Christiansen

5. Mosebog, Salmernes bog 120 – 150, Lukasevangeliet kap. 1 – 12

 

6) Søndag 25. oktober – Jørgen Ingberg Henriksen

Josvabogen, Jeremias bog kap. 1 – 25, Lukasevangeliet kap. 13 – 24

 

7) Søndag 15. november – Jørgen Ingberg Henriksen

Dommerbogen, Ruths bog, Jeremias bog kap. 26–52, Ap. Gern. kap. 1– 14

8) Søndag 6. december – Else Korsholm

1. Samuelsbog, Klagesangene, Apostlenes Gerninger kap. 15 – 28

Læseplan i 2021

9) Søndag 10. januar 2021 – Karin Christiansen

2. Sam., Ezekiels bog kap. 1 – 24, 1. og 2. Thes. brev, Gal. brev, Joels bog

 

10) Søndag 24. januar – Dorthe Dideriksen

1. Kongebog, Ezekiels bog kap. 25 – 48, 2. Korintherbrev, Amos bog

 

11) Søndag 21. februar – Kirsten Winther

2. Kongebog, Danielsbog, Jonas bog, Mikas bog, 1.–3. Joh. brev, Judasbr.

 

12) Søndag 14. marts – Else Korsholm

1. Krønikebog, Matt. Ev. kap. 1 – 14, 1. og 2. Petersbrev, Jakobsbrevet

 

13) Søndag 28. marts – Jørgen Ingberg Henriksen

2. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 15 – 28, Hebræerbrevet

 

14) Søndag 18. april – Karin Christiansen

Ezras bog, Nehemias bog, Esthers bog, Efeserbrevet, Filipperbrevet

 

15) Søndag 9. maj – Dorthe Dideriksen

Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, 1.og 2. Tim. brev, Titusbrevet, Brevet til Filemon.

 

16) Søndag 30. maj – Kirsten Winther

Job, Kolossenserbrevet, Nahums bog

 

17) Søndag 13. juni – Else Korsholm

Højsangen, Esajas kap. 1 – 39, Obadias bog

 

18) Søndag 29. august – Jørgen Ingberg Henriksen

Esajas kap. 40 – 66, Habakkuks bog, Sefanias bog

 

19) Søndag12. september -  Karin Christiansen

Johannes Åbenbaring, Haggajs bog, Zakarias bog, Malakias bog