Hånd og Ånd

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke, strikker meget. Jette Avlund har arbejdet som ergoterapeut på det kommunale område, i psykiatrien og som underviser. Hun er international Master i Ergoterapi.

Sammen inviterer vi til tre lørdage (29/8 - 19/9 - 17/10) i Helsingør Domkirke med igangsættende ord som:

Menneskelig aktivitet – alt det, vi kan forme og fremstille.

Omgivelsernes betydning – rummet og bibelens ord.

Opmærksomhed og fordybelse.

Alt til rette tid.

Udskillelse af det ubrugelige.

Kunne holde til sig selv.

Dette tiltag er båret af respekt for: Menneskets behov for at forstå sin omverden og udtrykke sig i den. Den bærende kraft i gensidigheden. Det at stille sig til rådighed for at noget værdifuldt kan komme til én. Genklang i det, der taler - og i dig selv. Vi har begge erfaret, hvor frugtbart, sjovt, udviklende og beroligende samarbejdet og samspillet mellem håndens arbejde i konkrete udtryk og den åndelige fordybelse og refleksion er. De befrugter gensidigt hinanden og gør os rigere. De giver os klarhed og fortrolighed med os selv i den indre og ydre livsverden. I håndens arbejde er der rytme og bevægelse, ligesom når man går. Vandring giver tanken og ånden både ro og retning. Refleksion og fordybelse får os til at se såvel ind i som ud over os selv. Aktiviteterne udspringer af og afspejler mødet mellem os i vores aktuelle livssituation og det kristne livsrum i dagens emne. Deltagernes aktiviteter kan være produktive eller non-produktive. Dvs. der kan komme et produkt ud af det og/eller en livgivende tankevirksomhed. Focus er både på processen og resultatet. Processen er igangsættende, og resultatet er processens håndgribelighed og klarhed. 

Tilmelding senest torsdagen før til: Kirsten Winther – tlf. 49214144 – mail: kwi@km.dk Eller Jette Avlund – tlf. 60619001 – mail: jetteavlund@gmail.com

Det er gratis at deltage.

Dagens forløb:

Kl. 12.00 – 12.25: Salme, bibelsk tekst om emnet, refleksioner, Fadervor, praktiske oplysninger.

Kl. 12.25 – 13: Arbejde med aktiviteter i kirkerummet.

Kl. 13 – 13.10 – Kaffe i Oxernes kapel.

Kl. 13.10-13.40 – Arbejde med aktiviteter i kirkerummet, med orgelmusik.

Kl. 13.40 – 14: Samtale og opsamling i Oxernes kapel.

Aktiviteterne kan bl.a. være: Intuitiv tegning, -strikning, -broderi og –collagefremstilling. Deltagerne medtager selv materialer, og rydder op efter sig. Domkirken har begrænsninger i forbindelse med praktiske aktiviteter og til materialer, idet der ikke kan arbejdes med materialer, der ved uheld kan skade inventaret – eller svine på en måde, som man ikke selv nemt kan ordne. Materialerne kan eksempelvis være: Stof, nål og tråd, garn og pinde, blyanter, tusser, papir, sakse og limstifter, blade og magasiner.

Folder ligger fremme i kirkens våbenhus.