HELSINGØR DOMKIRKE

Skt. Olai menighedsråd

 indbyder menigheden til møde i Domkirkens Hus

   Søndag den 26. oktober 2014 kl. 11.30-13.30 

 ”KIRKEN OG OS”

Dagens program : 

kl. 10.00  Højmesse, hvor biskop Lise-Lotte Rebel prædiker og domprovst Steffen Ravn Jørgensen er liturg

kl. 11.30  Mødet begynder i Domkirkens Hus med velkomst ved formanden for Skt. Olai Menighedsråd
der serveres sandwich med kaffe, te og (soda)vand

 

kl. 12.00  Beretning ved formand Grith Becker med omtale af kirkens aktiviteter og økonomi i 2014,
men med hovedvægten på aktiviteter, initiativer og budget for 2015

kl. 12.20  Biskop Lise-Lotte Rebel taler

kl. 13.00  Debat

kl. 13.30  Mødet slutter

Find ved denne lejlighed ud af, hvad der foregår i din kirke,
og giv os dit bud på,
hvordan vi sammen kan styrke forbindelserne mellem kirke og sogn. 

Af hensyn til bestilling af mad vil det være en fordel for os,
hvis du tilmelder dig: tlf. 49 21 04 43/e-mail amd@km.dk.

Også søndagens aftengudstjeneste tager afsæt i dagens tema:

Reformationsgudstjeneste
søndag den 26. oktober, kl. 16.30

ved Detlef von Holst.

Se mere ved at klikke her.

 


 

Sidste chance :

Tilmelding til Helsingør Aftenskoles hjemmeside eller tlf. 4921 2525

TEOLOGI FOR ALLE

En jysk bjesk og en karsk evangelist – Markus og Johannes V. Jensen

Sognepræsterne Kirsten Grønbech og Kirsten Winther inviterer til en gennemgang af Markusevangeliet,
sammen med en læsning af 6 af Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier.

Det er tanken, at gennemgangen foregår i en fælles samtale mellem os og deltagerne, med udgangspunkt i det læste stof. Vi to vil hver gang kort fremlægge et centralt tema fra teksten.

Geert Hallbäck og Troels Engberg-Pedersen(Kbh. Uni.) har lavet en samtalebog om Markusevangeliet: Det første evangelium, Anis 2014. Den vil vi bruge sammen med Markusteksten, som vi læser efter Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk

Undervisningen foregår på lørdage, kl. 10-12.30 i Laxmandssalen, Vor Frue kloster. Næste gang er den 25. oktober.

Pris: 200 kr.

  

(Kirkeblad efterår 2014 /15 kan ses her)