Trosvandring – På vej mod påske

En trosvandring er et samspil mellem bevægelse og kontemplation. Og et møde med gudstjeneste og gudsbillede.

Fredag 22. marts kl. 16 – lørdag 23. marts kl. 16

 

Vandringen ledes af sognepræst Kirsten Winther, Helsingør Domkirke.

Vi følges med lidelseshistorien, som bevæger sig midt i og berører de store menneskelige tilstande og følelser, som er i os og mellem os hele vores liv. 

Der er mulighed for eftertanke og samtale undervejs. Mulighed for at gå i langsomhed med det, som fylder. Og for at lade den kristne tro tale med.

På vejen møder vi naturen i opvågnen. Og møder Gud, hinanden og os selv i landskabet. 

 

Påsken i Jerusalem sent Skærtorsdag aften i Getsemane have, hvor Jesus alene og i angst samles i sine beslutninger. 

Judas viser tvetydighed ved at forråde sin mester og ven. 

De andre disciple forlader Jesus og svigter ham ved ikke at ville kendes ved ham.

Tidligere samme aften har Jesus indstiftet nadveren. Et fællesskab og nærvær for dem, som viser sig at svigte Jesus og hinanden. Og svigte troværdighed.

Vi hører om den lange proces Langfredag, der fører til Jesu korsfæstelse. Den udgrunder dybe menneskelige tanker og sammenhænge. Og afslører magt og misbrug.

Lidelseshistorien slutter med Jesu død på korset på Golgata og hans gravlæggelse. Korset taler mange stemmer – lidelsen, døden, give sit liv, tilgivelse, solidaritet, forsoning – og også vold, afreagering, udskillelse og had.

På den anden side venter Påskemorgen. Muligheden for oprejsning, åbning, fornyelse og nyt liv.

 

Turen begynder fredag kl. 16 i kirken, hvor vi går ca. 4 km. ved vandet efter en kort gudstjeneste.
Aftensmåltidet fredag aften spiser vi i Toldkammeret ved deres fællesspisning. Pris 85 kr.
Deltagerne overnatter hjemme.

Vi mødes om lørdagen kl. 9 i kirken, og efter morgensang køres vi ud til Gurre sø, og går tilbage til Helsingør gennem skovene nord om søen. Turen er ca. 18 km. Alle har madpakke og fornødenheder med. Undervejs begge dage går vi også i stilhed.

Tilmelding til Kirsten Winther senest søndag 17. marts – 49214144 (fastnet) - email kwi@km.dk