Lysmesse

Den 2. søndag i advent holdes domkirkens eftermiddagsgudstjeneste som lysmesse. Her går kirkens konfirmander og drengekor i procession ind i og ud af kirken med levende lys. Gudstjenesten bliver holdt efter en engelsk juletradition med ”De ni læsninger”, hvor medlemmer af menighedsrådet og ansatte i kirken samt andre frivillige læser bibeltekster, som gengiver hele frelseshistorien fra verdens skabelse til frelserens fødsel. Menigheden i den altid godt fyldte domkirke synger advents- og julesalmer og kirkens kor og instrumentalister sørger for den smukke musikalske ramme.