Aftensang i domkirken

I perioden mellem 1. september og 1. maj er der aftensang i Domkirken.

Aftensang om søndagen kl.16.30 er en kort gudstjeneste i et andet tonesprog end højmessen.

Ved aftensang er salmerne i fokus. Fire salmer - velkendte og nyere salmer - i al deres enkelthed.

Salmer, nadver og bøn og velsignelse som  grundelementerne i gudstjenesten.

Tekstlæsningen er ikke dagens evangelium, men kan vælges frit af præsten: en bibeltekst, et digt, et billede, som udlægges og sættes i perspektiv af fællessangen.

Aftensang foregår som regel i kirkens kor og ved enkelte tjenester vil der være særlig musikledsagelse ud over orgelspil.