Aftensang i Domkirken

I perioden mellem 1. september og Påske er der aftensang om søndagen kl. 16:30 i Domkirken - En kort gudstjeneste i et andet tonesprog end højmessen.

Ved aftensang er salmerne i fokus. Fire salmer - velkendte og nyere salmer - i al deres enkelthed.

Salmer, nadver og bøn og velsignelse som grundelementerne i gudstjenesten.

Tekstlæsningen er ikke dagens evangelium, men kan vælges frit af præsten: En bibeltekst, et digt, et billede, som udlægges og sættes i perspektiv af fællessangen.

Aftensang foregår som regel i kirkens kor og ved enkelte tjenester vil der være særlig musikledsagelse ud over orgelspil.