Kirkens økonomi

Budget og regnskab for hvert enkelt sogn i Danmark offentliggøres på sogn.dk

Det nyeste budget og årsregnskab for Skt. Olai Kirke kan ses på:

https://sogn.dk/sanktolai-helsingoer/oekonomi