Sommersang - onsdage fra maj til og med august

Fra maj til og med august har du mulighed for at være med til en kort sommergudstjeneste onsdage kl.12.
Disse gudstjenester vil bestå af en kort prædiken og fire sommersange og -salmer samt orgelspil.
Vi håber dermed, at også besøgende i byen samt udenlandske turister vil finde vej ind i det smukke kirkerum og opleve fællesskab om de dybere lag.
Bagefter drikker vi kaffe og får her mulighed for at hilse på hinanden.