Økumenisk gudstjeneste

Folkekirkens menigheder i Helsingør har tradition for at mødes med byens katolske menighed en gang om året til fælles gudstjeneste.

Vi mødes om alt det, som vi har fælles med hinanden i troen.
Og det er altid et godt og værdifuldt møde.

Vi mødes skiftevis i Sct. Vincent kirke og i Helsingør domkirke i den økumeniske bedeuge i januar.

I 2024 foregår det i Helsingør Domkirke tirsdag 16. januar kl. 19:00, og det er Jan Hansen fra Sct. Vincent Kirke der prædiker.
Bedeugens tema i 2024 er: ”Du skal elske Herren din Gud … og din næste som dig selv.”
Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i Oxernes Kapel. 

I samarbejde med Sct. Vincent menighed inviterer vi i år også andre trossamfund fra Helsingør med til gudstjenesten og samværet bagefter.

Det er godt at mødes og lære hinanden at kende.

Vel mødt!