Værdigrundlag og målsætning

Opgave: Menighedsrådet skal sikre optimale betingelser og rammer for forkyndelsen af evangeliet, som nærmere beskrevet i " Lov om Menighedsråd ".

Menighedsrådets målsætning:

At skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger.

At styrke fortroligheden med den kriste børnelærdom. 

At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper.

At følge op på dåbsbefalingen gennem livsoplysning. 

At styrke viden om kristendommen.

At skabe fornyelse og forandring på evangeliets og traditionens grund.

At tilbyde samvær og fællesskab på et kristent grundlag.

At yde støtte til diakonalt arbejde.

Menighedsrådets opgave er:

At sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

At skabe liv og vækst i sognet.

At sikre gode arbejdsforhold og et godt arbejdsklima.

At varetage den overordnede, administrative ledelse af sognet i henhold til lovgivningen.

At skabe størst mulig forståelse for den evangelisk-lutherske tro, herunder at det enkelte menneske i dåben får et værd og frihed.