Dåb

Dåb finder sted ved en gudstjeneste eller alternativt den sidste lørdag hver måned kl. 11.00.

Dåb
Ved dåben takker vi Gud for vores barn og beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed, ånd og velsigelse. Vi får en plads i det kriste fællesskab med alle dets traditioner.

Læs mere på hjemmesiden under Gudstjeneste/dåb eller på siden dåben.dk

Fadder
Fadderne skal selv være døbt og der skal være mindst tre og højst fem faddere. Du skal give præsten eller kirkekontoret oplysninger om deres navne og adresser, hvilket forældrene får brev om ved bestilling af dåben. Aftale om dåbsdato foretages her i sognet på kirkekontoret. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner. De fleste oplever det som en stor ære og tillidserklæring at være fadder. Det mest almindelige er at vælge faddere, som du har tillid til, og som vil være en del af barnets liv i mange år.

En fadder er vidne til dåben, og skal "tilse at barnet vokser op i den kristne tro". Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem, eller taler med det om tro og kristendom.

Hjemmedåb eller nøddåb
Hvis et spædbarn er meget sygt, og der er frygt for, at det kan dø, kan præsten tilkaldes for at forestå en hjemmedåb. Er barnet så sygt, at præsten ikke kan nå at komme, kan enhver person, som selv er døbt, forestå en nøddåb.

Barne- eller voksendåb
De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. En del unge bliver døbt før konfirmationen. Man skal være døbt for at blive konfirmeret, da konfirmationen er en bekræftelse af dåben.

Voksendåb
Nogle voksne blev ikke døbt som børn, og får senere i livet et ønske om at blive døbt. Andre er opvokset i en anden religion og ønsker at konvertere til kristendom. ( Konvertere betyder at skifte tro). Andre igen har længe været religiøst søgende og finder til sidst deres ståsted og ønske om dåb i folkekirken.

Den voksne, der ønsker at blive døbt, kontakter en præst
Som forberedelse til dåben mødes præsten og den voksne for at tale dåben igennem og aftale den forberedende dåbsundervisning. Der kan være mange grunde til, at man som voksen ønsker at blive døbt og der er stor forskel på, hvilket kendskab man i forvejen har til kristendom. Derfor aftaler præsten og den voksne karakteren af den forberedende dåbsundervisning ud fra individuelle ønsker og forudsætninger.

Dåbsvidner i stedet for faddere
Ved barnedåb forpligter faddere sig til at tage vare på dåbsbarnets kristelige opdragelse. Derfor får en voksen ikke faddere ved dåben. I stedet er der to dåbsvidner til voksendåb. De er vidner i både juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte, så de siden kan se tilbage på dåben sammen. dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer, som også i andre situationer er den døbtes nære samtalepartnere. Den voksne kan bede præsten hjælpe med at finde dåbsvidner.

Dele af teksten er fra: www.folkekirken.dk

DROP-IN dåb - se under gudstjenester for nærmere oplysninger eller på www.dåben.dk for tid og sted i Helsingør.