Begravelse/Bisættelse

Begravelse/bisættelse

Begravelse
Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse forkyndes det kristne budskab om opstandelse, som giver de pårørene håb og trøst. Der bliver sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

Jordpåkastelse
Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens ordene lyder "af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå". De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen:
Liv - død - liv.
Begravelsesritualet minder os om løftet vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i al evighed.

En begravelse afsluttes med at kisten køres til krematoriet og senere med nedsættelse af urnen på kirkegården.

Forberedelse
Før en kirkelig begravelse taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde de pårørende støtte og sjælesorg.

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende midt i sorgen ordne mange praktiske forhold.
De fleste henvender sg til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Medlemskab af folkekirken?
Ved begravelse/bisættelse af såvel medlemmer som ikke medlemmer af folkekirken kan Helsingør Kirkegårdskapel bruges.
På Helsingør Kirkegård er der mulighed for begravelse/bisættelse og urnenedsættele for alle. Ved begravelse forstås at kisten sænkes i jorden og ved bisættelse kremeres afdøde og urnen sættes derefter i jorden.
Se www.helsingorkirkegaard.dk
Se også her på hjemmesiden: Information/Kirkelig vejviser

Dele af teksten er hentet fra: www.folkekirken.dk