Menighedsrådsmøder 2024

Alle møder finder sted i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st. kl. 18:00

Onsdag den 10. januar kl. 18

 

Tirsdag den 20. februar kl. 18

 

Torsdag den 21. marts kl. 18 (Årsregnskab 2023 godkendes – frist 1. april)

_______________________________________________________________

 

Onsdag den 17. april kl. 18

 

Tirsdag den 14. maj – Orienteringsmøde forud for MR-valg (udmeldt centralt)

 

Onsdag den 29. maj kl. 18 (Budgetbidrag 2025 behandles første gang)

 

Torsdag den 13. juni kl. 18 (Vedtagelse af foreløbigt Budget 2025 – frist 15. juni)

 

Tirsdag den 20. august kl. 18

 

Tirsdag den 17. september kl. 18 – Valgforsamling (udmeldt centralt)

 

Tirsdag den 24. september kl. 18 (Protokollat regnskab 2023 godkendes – frist 15. oktober)

 

Onsdag den 23. oktober (Drøftelse af budget 2025)

 

Tirsdag den 12. november kl. 18 (Vedtagelse af endeligt Budget 2025 – frist 15. november. Behandling af PU's evt. bemærkninger til årsregnskabet)

 

Tirsdag den 26. november kl. 17

Konstituering mv.

Efterfølgende adventsarrangement for rådsmedlemmer, stedfortrædere og kirkens medarbejdere.

 

 

Møderne er offentlige.

Møderne er offentlige.