Menighedsrådsmøder 2024

Alle møder finder sted i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st. kl. 18.00

Onsdag den 10. januar kl. 18

 

Tirsdag den 20. februar kl. 18

 

Torsdag den 21. marts kl. 18 (Årsregnskab 2023 godkendes – frist 1. april)

_______________________________________________________________

 

Onsdag den 17. april kl. 18

 

Tirsdag den 14. maj – Orienteringsmøde forud for MR-valg (udmeldt centralt)

 

Onsdag den 29. maj kl. 18 (Budgetbidrag 2025 behandles første gang)

 

Torsdag den 13. juni kl. 18 (Vedtagelse af foreløbigt Budget 2025 – frist 15. juni)

 

Tirsdag den 20. august kl. 18

 

Tirsdag den 17. september kl. 18 – Valgforsamling (udmeldt centralt)

 

Onsdag den 25. september kl. 18 (Protokollat regnskab 2023 godkendes – frist 15. oktober)

 

Onsdag den 23. oktober (Drøftelse af budget 2025)

 

Onsdag den 13. november kl. 18 (Vedtagelse af endeligt Budget 2025 – frist 15. november. Behandling af PU´s evt. bemærkninger til årsregnskabet)

 

Tirsdag den 26. november kl. 17

Konstituering mv.

Efterfølgende adventsarrangement for rådsmedlemmer, stedfortrædere og kirkens medarbejdere.

 

 

Møderne er offentlige.

Møderne er offentlige.