Dåb

Dåb finder sted ved højmessen kl. 10.00 om søndagen og ved en dåbs- og familiegudstjenste, der afholdes en gang om måneden kl. 12.00.

Dåb kan også finde sted den sidste lørdag i måneden kl. 11.00 (dog ikke i november).

Dåben finder sted ved en gudstjeneste, hvor barnet bliver optaget i den kristne menighed. En af sognets præster foretager dåbshandlingen. Dåbsbarnet ledsages ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Dåben finder sted efter anden salme. Dåbsfølget er med i hele gudstjenesten.

Barnet får en fødsels- og dåbsattest samt en børnebibel og et "dåbsæble" med navn og dåbsdag. Dåbsæblet hænges på dåbstræet i kirken lige efter gudstjenesten og ca. et år efter dåben inviterer præsterne til en æblehøstgudstjenste. Her møder familien op og høster æblet, der tages med hjem.
I 2023 inviteres til æblehøstgudstjeneste den 14. oktober kl. 11.00 ved domprovst Eva Tøjner Götke og sognepræst Jakob Ulrik Hansen.

Drop-in dåb

Du kan også læse om Drop-in dåb på dåben.dk

Kirkens dåbstræ og Æblehøstgudstjenester

DÅBSTRÆET I KIRKEN

Smed Arne Nielsen, der lavede vores dåbstræ i 2009, beretter: "Jeg blev en dag ude på Flynderupgård museet spurgt, om jeg ville fremstille et træ i jern til Domkirken, som de kunne bruge i forbindelse med dåben. Jeg synes, det lød som en sjov opgave, også fordi jeg i min læretid smedede meget livagtige blade af jern, som jeg stadig har."

Her i kirken glæder vi os over dåbstræet. Vi er taknemmelige for, at Arne Nielsen ville fremstille det til os og for at se et stykke håndværk, der er vokset ud af hans dygtige hænder med fantasi, iagttagelsesevne og gode tanker.

Dåbstræet står lige indenfor kirkedøren, og ideén er, at ville markere på en tydelig og synlig måde i kirken, at der kommer et nyt medlem til menigheden, når nogen døbes – og der podes et nyt menneske på det Kristus-træ, som alle kristne mennesker er grene på og får liv og næring fra (Joh. 15, 1 – 8). 

Efter dåben bliver det røde stofæble med den døbtes navn hængt på træet, hvor det hænger en tid, indtil æblerne høstes ved en gudstjeneste, og den døbte får sit æble med hjem. Her benytter familierne lejligheden til at samles omkring vores fælles tro.

Træet står ved indgangen for at minde os om, at dåben er indgangen til livet som kristen og til det forhold, vi har til Gud som vores himmelske far – og minde os om, at det kristne fællesskab, menigheden består af alle døbte, uanset hvor forskellige vi er – og for at vi kan glæde os over, at der hele tiden kommer nye til det kristne fællesskab.

I de år dåbstræet har stået i kirken, har det virkelig tiltrukket sig opmærksomhed.

Både kirkegængere og besøgende til kirken lægger mærke til det, kommenterer og fotograferer det i stor stil. Det giver anledning til mange gode samtaler, da det taler så stærkt til os.

 

Æblehøstgudstjenester

Et år efter dåben inviteres til en gudstjeneste, hvor æblerne høstes. Familierne får invitation fra kirken. 

Æbletræ i kirken

   Dåb, Dåbsgudstjenester