Kirkeblad

Helsingør Domsogns kirkeblad udkommer tre gange om året.

Spejdere omdeler kirkebladet til sognets beboere, og det kan desuden afhentes i kirkens våbenhus.

Såfremt kirkebladet udebliver, bedes der rettes henvendelse herom til kirkekontoret.

Redaktion: Ulla Ringbæk (ansv.), Eva Tøjner Götke, Carsten Rygaard, Else-Marie Kristoffersen, Merete Knuthsen og Jørgen Busch Christensen.