Kirkeblad

Helsingør Domsogns kirkeblad udkommer tre gange om året.

Spejdere omdeler kirkebladet til sognets beboere, og det kan desuden afhentes i kirkens våbenhus.

Såfremt kirkebladet udebliver, bedes der rettes henvendelse herom til kirkekontoret.

Kirkebladet udgives af Helsingør Domsogns Menighedsråd. Redaktion: Jakob Ulrik Hansen (ansv.)

Helsingør Domkirkes Kirkeblad - Forår og sommer 2024 (PDF)

Domkirkens skirkeblad, forår-sommer 2024