Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder i 2023 - afholdes i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st.

Torsdag den 12. januar kl. 18

Torsdag den 23. februar kl. 18

Torsdag den 30. marts kl. 18 (Årsregnskab 2022 godkendes – frist 1. april)

Onsdag den 26. april kl. 18 Onsdag den 31. maj kl. 18 (Budgetbidrag 2024 behandles første gang)

Onsdag d. 7. juni kl. 18 (Vedtagelse af foreløbigt budget 2024 – frist 15. juni)

Onsdag den 16. august kl. 18

Lørdag d. 9. september – Samtaledag kl. 9.30 - 14

Onsdag den 27. september kl. 18 (Protokollat regnskab 2022 godkendes – frist 15. oktober)

Onsdag d. 25. oktober (Drøftelse af budget 2024)

Torsdag d. 9. november kl. 18 (Vedtagelse af endeligt Budget 2024 – frist 15. november. Behandling af PU´s evt. bemærkninger til årsregnskabet)

Torsdag den 30. november kl. 17 - Konstituering mv.

Efterfølgende adventsarrangement for rådsmedlemmer, stedfortrædere og kirkens medarbejdere.

Møderne er offentlige.

DOMKIRKENS MENIGHEDSRÅD : 

Menighedsrådet i Skt. Olai har 11 medlemmer samt de 4 præster. Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. Menighesrådet konstituerede sig den 24. november 2020.

Som menighedsråd er det først og fremmest vigtigt for os at skabe smukke og værdige rammer omkring gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielser og begravelser, så menigheden føler sig godt tilpas og får lyst til at komme igen.

Forkyndelsen af evangeliet understreges og fremhæves af musikken og sangen, og på det punkt er domkirken meget privilegeret. Vi har nogle fantastisk dygtige og entusiastiske mennesker – domorganisten, kantoren, kirkekoret – der sammen med drengekoret ikke alene medvirker ved gudstjenesterne, men som også holder koncerter i årets løb.

Under rådet er nedsat en række udvalg, der hver især tager sig af forskellige sider af kirkens virke:

Aktivitetsudvalget  arrangerer aktiviteter hen over året for alle aldersgrupper.

Musikudvalget  bistår med administration af midlerne til kirkens musikliv.

Hus- og præsteboligudvalget  tager sig af Domkirkens Hus med kirkekontor og mødelokaler og præsteboligernes vedligeholdelse.

Kommunikationsudvalget  skriver bl.a. kirkebladene og redigerer hjemmesiden, ligesom udvalget også varetager kontakten til pressen.

Kirkeudvalget  sørger sammen med kirkeværgen for, at domkirkens indre og ydre bliver holdt i en forsvarlig stand.

Økonomiudvalget  varetager kirkens budgetter og regnskaber og står for det fælles regnskabskontor..

Desuden er menighedsrådet repræsenteret i bestyrelsen for Helsingør Kirkegård, i Folkekirkens skoletjeneste i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner og i Helsingør Menighedspleje.