Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder 2020 – kl. 18.00 - Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53, st.

Tirsdag den 28. januar

Onsdag den 26. februar

Tirsdag den 24. marts - (Årsregnskab 2019 godkendes – frist 1. april) - aflyst

Onsdag den 22. april 

Tirsdag den 26. maj - (Budgetbidrag 2021 behandles – frist 15. juni)

(9. juni – Offentligt orienteringsmøde om valg og sognemøde)

Tirsdag den 9. juni - ændret til 30. juni - (pga. udskudt behandling af Budgetbidrag 2021)

Onsdag den 19. august

(15. september – Valgforsamling er afholdt)

Tirsdag den 29. september - (Protokollat regnskab godkendes – frist 15. oktober)

Tirsdag den 3. november - (Endeligt Budget 2021 forelægges – frist 15. november)

Onsdag den 11. november - (Behandling af PU´s bemærkninger til årsregnskabet!)

Tirsdag den 24. november kl. 17.00 Konstituering af det ny Menighedsråd –

Efterfølgende spisearrangement for gamle og nye rådsmedlemmer.

 

DOMKIRKENS MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet i Skt. Olai har 11 medlemmer samt de 4 præster. Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. Vi har netop afholdt valgforsamlling den 15. september 2020

Som menighedsråd er det først og fremmest vigtigt for os at skabe smukke og værdige rammer omkring gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielser og begravelser, så menigheden føler sig godt tilpas og får lyst til at komme igen.

Forkyndelsen af evangeliet understreges og fremhæves af musikken og sangen, og på det punkt er domkirken meget privilegeret. Vi har nogle fantastisk dygtige og entusiastiske mennesker – domorganisten, kantoren, kirkekoret – der sammen med drengekoret ikke alene medvirker ved gudstjenesterne, men som også holder koncerter i årets løb.

Under rådet er nedsat en række udvalg, der hver især tager sig af forskellige sider af kirkens virke:

Aktivitetsudvalget  arrangerer aktiviteter hen over året for alle aldersgrupper.

Det administrative Musikudvalg  bistår med administration af midlerne til kirkens musikliv.

Hus- og præsteboligudvalget  tager sig af Domkirkens Hus med kirkekontor og mødelokaler og præsteboligernes vedligeholdelse.

Kommunikationsudvalget  skriver bl.a. kirkebladene og redigerer hjemmesiden, ligesom udvalget også varetager kontakten til pressen.

Kirkeudvalget  sørger sammen med kirkeværgen for, at domkirkens indre og ydre bliver holdt i en forsvarlig stand.

Økonomiudvalget  varetager kirkens budgetter og regnskaber og står for det fælles regnskabskontor..

Desuden er menighedsrådet repræsenteret i bestyrelsen for Helsingør Kirkegård, i Folkekirkens skoletjeneste i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner og i Helsingør Menighedspleje.